Espai Raier

Mostra de l’antic i desaparegut ofici de raier vinculat a la transformació de la fusta i el seu transport fluvial pel riu amb un important fons documental, etnogràfic, fotogràfic i bibliogràfic.

Situat a la Plaça de les Pobles s/n, davant de l'estació de tren.

Horari d'obertura:

Del 2 d'abril a 26 de juny: Dissabtes i Diumenges d'11:00 h a 14:00 h i de 16:00 a 17:30 h. 

Preu

Individual: 3 €/persona
Grups: 2€/ per persona 

Per concertar visites:

Associació Cultural dels Raiers de la Noguera Pallaresa
Tel.: 678282557 // 626488321
raiers@elsraiers.cat

Més informació: www.elsraiers.cat